foto1
Håndbold
foto1
Gymnastik og krop
foto1
Fodbold
foto1
Motionscenter
foto1
Mou If
Velkommen til Mou idrætsforening
 • Man kan blive medlem fra det år man fylder 15 år.  
 • Medlemskabet til motionscenteret er personligt, og må kun benyttes af den som medlemskabet er udstedt til.
 • Den udleverede nøglebrik er personlig, og må kun bruges af personen som hæfter for denne. Det er ikke tilladt at lukke andre personer ind i motionscenteret.
 • Der er kun adgang til motionscenteret med gyldigt medlemskab. ( Det betyder at der ikke kan tages "gæster"/børn med i centret)
 • Der skal ved træning i motionscenteret tages hensyn til andre. Dette gælder både ved brug af maskiner, og ved afspilning af musik. Alle skal kunne holde ud at være i lokalet.
 • Al træning sker på eget ansvar. Er der spørgsmål til træningen, kontaktes en af instruktørerne. · maskinerne skal altid rengøres efter brug, evt brug håndklæde på maskinerne pga. sved og hygiejne.
 • Lokalet er røgfrit.
 • Lokalet må kun benyttes i "indendørs tøj" og indendørs sko.
 • Det er ikke tilladt at bruge doping. · Ved beskadigelse af maskinerne skal der kontaktes en instruktør.
 • Når centret forlades, skal yderdøren låses.
 • Hvis nøglebrikken til motionscenteret bortkommer, forbeholder foreningen sig ret til at beholde depositummet, og der skal betales nyt depositum for ny nøglebrik.
 • Instruktørerne og foreningen forbeholder sig ret til at bortvise og inddrage nøgler fra personer som overtræder reglementet.
 • Ved ophør af medlemskab, kan nøglebrikken og depositummet tilbagebetales.

Redaktør login